0

W układach sprężonego powietrza ważną rolę pełnią układy związane z uzdatnianiem sprężonego powietrza oraz systemy gospodarki kondensatem. W obu tych układach znajdziemy separatory. Czym się różnią te urządzenia i jakie zadania wykonują? 

Separator cyklonowy — podstawowy element układu uzdatniania sprężonego powietrza

Separator cyklonowy odpowiedzialny jest za podstawowe osuszenie skompresowanego medium roboczego. To proste w budowie urządzenie jest niezwykle wydajne w zakresie usuwania wilgoci ze sprężonego powietrza. Pomimo tego, że odpowiada za usunięcie wilgoci z medium w stopniu podstawowym, to jego skuteczność wynosi do 90%. Bez tego urządzenia nie ma mowy o skutecznej eliminacji wilgoci z medium. Co więcej, separator cyklonowy stosowany jest zawsze przed każdym typem osuszacza. W ten sposób przyczynia się do wyższej skuteczności uzdatnienia realizowanego zarówno w osuszaczach chłodniczych, jak i adsorpcyjnych. 

Jak działa separator cyklonowy? Jego atutem jest prostota działania. Wprowadza on w ruch wirowy sprężone powietrze, które jest wpuszczane do jego wnętrza. W wyniku siły odśrodkowej cząsteczki wody wraz z innymi zanieczyszczeniami osiadają na ściankach urządzenia, a następnie spływają do zbiornika na kondensat,  z którego za pomocą spustu kondensatu usuwana jest wodno-oleista ciecz. 

Wysoka skuteczność działania separatora cyklonowego sprawia, że produkuje on duże ilości kondensatu. Co istotne, w dużych systemach o wysokiej wydajności pracujących w wysokiej temperaturze i przy wysokiej wilgotności względnej, separator cyklonowy może wytwarzać setki litrów kondensatu dziennie. Taka ilość niebezpiecznego odpadu, który musi być odpowiednio magazynowany przed oddaniem do specjalistycznej utylizacji, może być problemem. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi drugi rodzaj separatora — separator kondensatu.

Separator kondensatu — co to jest

Kondensat jest cieczą wodno-olejową (w przypadku układów ze sprężarką olejową) lub wodną zawierającą zanieczyszczenia stałe (w przypadku zastosowania w układzie kompresorów bezolejowych). Należy podkreślić, że problematyczny jest wyłącznie kondensat wodno-olejowy, który jest cieczą toksyczną dla środowiska naturalnego i musi podlegać specjalistycznej utylizacji. W przypadku kondensatu wodnego może być on być usuwany bezpośrednio do kanalizacji jako odpad bezpieczny dla natury. Kondensat wodno-olejowy musi być przechowywany w bezpieczny sposób do czasu oddania go do utylizacji. Sam proces utylizacji jest drogi i podnosi koszty eksploatacyjne systemu. Jednocześnie musisz pamiętać, że odprowadzenie kondensatu wodno-olejowego do środowiska jest nielegalne i zagrożone sankcjami karnymi.

Zadaniem separatora kondensatu inaczej zwanego separatorem wodno-olejowym, jest maksymalne wydzielenie wody z mieszaniny. Jego skuteczność w tej materii jest wysoka i może wynosić do 90%. Po usunięciu większości wody z mieszaniny wodno-olejowego znacząco spada jej objętość, co przekłada się zarówno na niższe koszty magazynowania, jak i utylizacji. Co więcej, woda oddzielona od kondensatu może być bezpiecznie usunięta do kanalizacji. 

Jak widzisz, oba rodzaje separatorów pełnią ważne funkcje w układach sprężonego powietrza. Pozwalają uzyskać medium o lepszych parametrach technicznych, które jest bezpieczniejsze nie tylko dla produktu końcowego, ale również dla całego układu minimalizując ryzyko awarii i nieszczelności wywołanej przez korozję. Jednocześnie minimalizują koszty związane z uzdatnianiem kondensatu będącego nieodzownym odpadem procesów sprężania powietrza. 

źródło: Czemar sprężarki

You may also like

Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *