0

Wiele osób zastanawia się, jakie są koszty serwisu kompresorów przemysłowych. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści poniższego artykułu. Zawarte tam informacje są niezwykle przydatne dla obecnych i przyszłych użytkowników tego typu sprzętu, którzy pragną uzyskać rzetelne i sprawdzone porady, związane z wydatkami przeznaczonymi na obsługę serwisową sprężarek śrubowych lub tłokowych, a także kompresorów przepływowych, bezolejowych, olejowych czy turbosprężarek. 

Czym są kompresory przemysłowe?  

Kompresory przemysłowe są urządzeniami, które działają na zasadzie kompresji. Powodują zmianę ciśnienia gazu. To urządzenia wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, jak również w gospodarstwach domowych i branży motoryzacyjnej. Działanie kompresora polega na zmniejszeniu objętości właściwej gazu, co powoduje zwiększenie jego ciśnienia. Dzięki temu uzyskuje się medium, którym jest sprężone powietrze lub gaz. Można je wykorzystać do cyklów produkcyjnych, obsługi kontrahentów, a także wspomagania pracy niektórych maszyn i podzespołów. 

Sprężarki wykorzystywane są w wielu branżach, dlatego też firmy posiadające ten park maszynowy zastanawiają się, jakie są koszty związane z ich eksploatacją. Chodzi tutaj przede wszystkim o prace serwisowe. Jak wiadomo kompresory przemysłowe, jak i inne urządzenia, wymagają regularnych przeglądów, konserwacji i działań związanych z oceną stanu technicznego danego urządzenia. Jest to podstawowy wymóg warunkujący ich prawidłowe, wydajne i bezawaryjne działanie. 

Jakie działania obejmuje serwis kompresorów przemysłowych? 

Nowoczesny i sprawdzony serwis kompresorów przemysłowych musi być przeprowadzany regularnie. Dzięki temu możliwe jest przedłużenie żywotności danego modelu i zagwarantowanie jego niezakłóconej pracy. Działania serwisu polegają w dużej mierze na ocenie stanu technicznego danego urządzenia. Ma to niebagatelny wpływ na wydajność pracy całego systemu instalacji sprężonego powietrza. Pojawienie się procesu korodowania, wszelkiego typu nieszczelności lub też obniżenie mocy wybranego modelu kompresora przemysłowego zazwyczaj wynika z awarii tego sprzętu lub też jest uwarunkowane pojawieniem się niekorzystnych czynników, w postaci korozji lub osadzających się wewnątrz instalacji zanieczyszczeń. 

Prace serwisowe dotyczące kompresorów przemysłowych mają na celu dokładne sprawdzenie czy dany sprzęt nadaje się do dalszej eksploatacji i czy jego użytkowanie jest bezpieczne, niekłopotliwe i przede wszystkim w 100% pokrywające zapotrzebowanie na ilość sprężonego powietrza, jaka występuje w danym zakładzie lub w firmie produkcyjnej. Serwis sprężarek powinien odbywać się przynajmniej raz na pół roku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, wymagane jest wcześniejsze skontaktowanie się z punktem serwisowym. W ramach działań serwisowych można uzyskać naprawę i kontrolę mocowania przewodów elektrycznych, usunąć zanieczyszczenia zalegające w kompresorze czy sprawdzić działania spustów kondensatu. Oprócz tego serwisant powinien zadbać o wymianę oleju i separatora oleju. Działania te mają na celu długofalowe zredukowanie wydatków eksploatacyjnych i zwiększenie wydajności sprzętu. 

Cena za usługi serwisowe kompresorów – co ma na nią wpływ?  

Nowoczesny serwis kompresorów przemysłowych wiąże się z poniesieniem na ten cel pewnych wydatków. W przypadku serwisowania tego typu urządzeń cena nie jest jednostajna, ponieważ na jej wzrost lub spadek wpływ ma kilka podstawowych czynników. Przede wszystkim zakres wykonywanych prac, ich czasochłonność, a także liczba kompresorów, które zostają poddane serwisowaniu. Rutynowe oględziny nie wiążą się z potrzebą wydatkowania dużych zasobów finansowych. W przypadku zaawansowanych prac, polegających na wymianie wielu podzespołów czy oczyszczaniu kompresora, a także eliminowaniu pierwszych śladów korozji, koszty serwisowe ulegają zwiększeniu. 

Drugim czynnikiem wpływającym na cenę kosztów serwisowych ma sam model kompresora. Niektóre typy urządzeń są mniej skomplikowane w przeglądach. Na rynku dostępne są także kompresory przemysłowe, których serwis ze względu na skomplikowaną budowę jest bardzo czasochłonny, co ma wpływ na zwiększenie ceny za serwis wybranej sprężarki. 

Koszt serwisowania kompresorów zależy od wielu czynników. Jednakże działania te powinny odbywać się regularnie, ponieważ tylko wówczas można mieć pewność, że sprzęt ten będzie wydajny i bezawaryjny.

Źródło: Almig Kompressoren Polska – sprężarki powietrza

You may also like

Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *